Wij willen de armoede structureel verlichten!

Begrip vergroten van en bewustwording over de ernst van de armoedeproblematiek in Groningen. Meedenken over en meewerken aan oplossingen om het aantal huishoudens dat onder de armoedegrens leeft te minimaliseren. 

Wij praten niet over mensen in armoede, maar trekken gelijkwaardig met elkaar op. Samen werken aan perspectief denkt de maatschappij beter af is als de kloof tussen de “have’s” en de “have not’s”  niet te groot wordt. De maatschappij is er bij gebaat bij als iedereen een beetje gelukkig kan zijn.