“Het Tienpuntenplan, samen werken tegen armoede in Stad en Ommeland)”

De werkgroep Tienpuntenplan bestaat op dit moment uit vier personen: Maria Jongsma, Mariette van der Beek, Norbert van de Kamp en Wim Bart Knol.  We werken vanuit het bestuur van de Voedselbank stad Groningen. De Voedselbank heeft als missie: “mensen ondersteunen in en uit armoede”. Primaire taak is het wekelijks zorgen van voedsel voor de allerarmsten in de stad. En secundaire taak is  het werken aan structurele oplossingen vanuit het tienpuntenplan. Als adviseurs werken hieraan mee: Ulfert Molenhuis, Cor Boots, Henk Roevros, Paul Papo. Stap voor stap zijn we samen aan het werk om het bestaande Tienpuntenplan de komende jaren in te bedden in een bredere beweging.

Samenwerken aan perspectief

Wij staan zij aan zij met de doelgroep, kijken welke initiatieven ze zelf goed vinden en wat beter kan. Weet de doelgroep het voor hun juiste loket te vinden? Wij willen vragen beantwoorden, de mensen het juiste loket wijzen en bestuurders en hulpverleners laten zien waar het wringt en wat er nog ontbreekt. We hopen de armoedecijfers naar beneden te krijgen, in ieder geval over enkele jaren begrijpen waarom Groningen al jaren in de top 3 van armste gemeenten staat én hoe we er grip op kunnen krijgen.

Wij willen ons onderscheiden door niet over mensen te praten, maar gelijkwaardig met mensen op te trekken.

Chronologie/tijdpad

2015-2020: Het Tienpuntenplan inspireert en geeft richting

2020-2025: Het inbedden van het Tienpuntenplan, door middel van structuur, verbinden en meetbaar maken

Focus op 3 actiepunten:

  • aanpak van schuldhulpverlening
  • kinderen in armoede
  • werken aan verbinding, vergroten van begrip, koppelen van arm en rijk aan elkaar

Werktitel

“Het Tienpuntenplan, samen werken tegen armoede! (in Groningen en Ommeland)”

Focus op 3 actiepunten:

  • aanpak van schuldhulpverlening
  • kinderen in armoede
  • werken aan verbinding, vergroten van begrip, koppelen van arm en rijk aan elkaar

Doelstellingen

  • Streven naar een zo laag mogelijk aantal huishoudens dat leeft onder de armoedegrens
  • Manieren zoeken om de zorgen van de huishoudens die leven onder de armoedegrens te verlichten