Thema 1: Verbinding en samenwerking

Als mensen meer ideeën aangereikt krijgen om meer te delen zouden zich minder klanten melden bij de voedselbanken. Delen met mensen in je straat, wijk, dorp of stad. Delen van tijd, kennis, ervaring, voedsel, kleding en ook geld. Verbinding tussen mensen met verschillende achtergronden is essentiëel voor het doorbreken van stereotyperingen. Stereotyperingen zorgen voor afstand tussen groepen in de samenleving, houdt dat in stand en versterken de afstand. We geloven dat verbinding faciliteren
resulteert in meer compassie en actie. Sinds een aantal jaren huist het pand van de Voedselbank aan de Ulgersmaweg, een plek waar meerdere stichtingen werken aan verlichting van armoede.

In 2016 is op initiatief van de Voedselbank Stad Groningen het project Stadjes Hand in Hand opgericht om Stadjers die het wat minder hebben getroffen te koppelen aan andere Stadjers die hen willen coachen. De coaching heeft als doel hun leven weer op te pakken en opnieuw deel uit te maken van de maatschappij. En onze aanpak werkt! In 2016 zijn we van start gegaan met 10 koppels. Alle gecoachte Stadjers zijn na een jaar succesvol uitgestroomd: ze hebben hun persoonlijke situatie op orde, hebben een baan en nemen weer volop deel aan de maatschappij! 

Meer weten over stadjes hand in hand?
Kijk op  https://stadjershandinhand.nl/

De Voedselbank heeft ook andere samenwerkingspartners:

Verder participeert het Tienpuntenplan in diverse samenwerkingen rondom thema’s schulden en armoede zoals:

We zullen in de loop van de tijd op de website initiatieven plaatsen waar mensen die dat nodig hebben informatie kunnen krijgen die bij hun situatie past. Dat doen we omdat niet iedereen die weg eenvoudig weet te vinden. Ook gaan we in gesprek met hulpvragers om te ontdekken welke manier van communicatie het beste werkt in deze informatievoorziening.