Thema 2: Kinderen

De Voedselbank is al jaren actief betrokken bij het verbeteren van de positie van kinderen. Waarom is dat nodig? Kinderen schamen zich vaak voor armoede. Je ouders hebben te weinig geld om bijvoorbeeld eten, drinken of kleding voor je kopen. Ook kan het zijn dat je geen lid kunt worden van een sportclub, niet mee kan op schoolreisje of er geen geld is om je verjaardag te vieren. Ouders met geldproblemen hebben vaak last van stress. En dat kan ervoor zorgen dat jij je ook niet goed voelt. Armoede kan allerlei redenen hebben. Soms hebben ouders een laag inkomen, (tijdelijk) geen werk, of ziek zijn en ontvangen ze elke maand een bedrag van de overheid.

In de Provincie Groningen groeit 10% van minderjarigen (9.700 kinderen) op in een gezin dat rondkomt van een laag inkomen, en voor 4% (4.000 kinderen) van de minderjarigen is dit inkomen langdurig laag. Het SPG toont de cijfers op de kaart hoe de armoede in de provincie Groningen verdeeld is.

Stichting Didactief beschrijft dit probleem van armoede voor kinderen helder. “Armoede beïnvloedt immers de leerprestaties: geen ontbijt, slechte schoolspullen, veel rumoer thuis – dat zijn allemaal factoren waardoor kinderen minder uitgerust en gefocust op school zitten. Ze onthouden lesstof minder goed, hebben meer moeite met plannen en vinden het lastiger om keuzes te maken (zie rapport Alle kinderen kansrijk, 2017).”Verder bevestigen leerkrachten in hun onderzoek dat armoede nadelig uitpakt voor leerprestaties en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Daarom zet de Voedselbank zich al jaren in voor kinderen die opgroeien in armoede. Door concreet te voorzien in schoolspullen in samenwerking met het bedrijfsleven, samenwerking met de vakantiebank en het verstrekken van ontbijten op school.

In de komende jaren zet de Voedselbank zich in voor het project Toukomst. Toukomst is een initiatief van de provincie Groningen onder het motto:” Met Toukomst bouwen we aan plannen voor de toekomst van Groningen/ De ideeën die we met Toukomst ophalen, vormen de basis voor een breed Toukomstbeeld”. Er wordt een bedrag van 100 miljoen verdeeld over nieuwe projecten die vanuit de samenleving zijn ingediend. Vanuit 900 projecten zijn er circa 70 bundelprojecten overgebleven waar inwoners en een jury over gaan stemmen. Het geld wordt over meerdere projecten en meerdere jaren verdeeld. Een van de kansrijke projecten is “Kansen voor kinderen uit gezinnen in Armoede, waar de Voedselbank ook in participeert.