Bijna  27.000 huishoudens in de provincie Groningen leefden in 2018 onder de lage inkomensgrens. Dat is 10,4% van het totale aantal huishoudens. In Nederland was dat 7,9%. In 2018 moesten  ruim 11.000 huishoudens in de provincie Groningen al tenminste vier jaar op rij rondkomen van een laag inkomen; dat komt neer op 4,7% van alle huishoudens. Het aandeel huishoudens in Nederland dat langdurig in armoede leeft lag lager (3,3%).

De gemeente Groningen heeft het hoogste percentage huishoudens met een laag inkomen, namelijk 14%. Hiermee heeft de gemeente Groningen, na Rotterdam (14,5%), het hoogste risico op armoede van alle Nederlandse gemeenten. Grote steden trekken vaak arme mensen aan en worden van hen afhankelijk, in steden zijn er namelijk meer laagbetaalde banen, zoals schoonmaker of pizzakoerier, dan in de dorpen. De gemeente Groningen ligt als enige gemeente boven het provinciale gemiddelde. In Appingedam en Oldambt wonen naar verhouding tevens veel huishoudens met een laag inkomen, in beide gemeenten leven 9,8% van de huishoudens onder de lage inkomensgrens. In de gemeente Groningen vinden we naar verhouding ook de meeste huishoudens die langdurig van een laag inkomen moeten leven (7%).

9,9% van de kinderen in Groningen groeit op in armoede

Naar verhouding groeien in de provincie Groningen veel kinderen op in armoede. In heel Nederland leefde in 2018 8,1% van de minderjarigen (jonger dan 18 jaar) in een gezin dat moest rondkomen van een laag inkomen; 3,3% deed dat langdurig. In de provincie Groningen was dat 9,9% van alle minderjarigen, voor 4,2% was dit langdurig. Het gaat dan in totaal om ruim 9.700 minderjarige kinderen in een huishouden met een laag inkomen en 4.000 kinderen in een huishouden met een langdurig laag inkomen in Groningen.